JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI

Istotne informacje dotyczące przygotowywania plików

  • do bezpośredniego druku przyjmujemy wyłącznie pliki w formacie PDF, jeśli praca jest dwustronna lub składa się z większej ilości stron, wszystkie strony muszą znajdować się w jednym pliku PDF;
  • każda praca wymagająca cięcia musi mieć dodane spady (dla wizytówek 2mm, dla pozostałych formatów 3mm, dla książek i broszur 4-5mm), rozmiar dokumentu powinien być formatem brutto pojedynczego użytku, nie mogą się w nim znajdować żadne pasery, kliny czy opisy pliku, zalecamy zostawienie pola ochronnego dla tekstu min. 4-5mm od krawędzi cięcia;
  • w przypadku konieczności ingerencji naszych grafików w otrzymany plik (zmiany formatu itp.), zastrzegamy sobie możliwość doliczenia dodatkowych kosztów opracowania pliku
  • impozycję prawidłowo przygotowanych użytków na format wykonujemy bezpłatnie.